نمایش همه 16 نتایج
روغن جامد حلب لادن (2700 گرم)
خشکبار و خواروبار

تومان229000

روغن جامد حلب لادن (900 گرم)
خشکبار و خواروبار

تومان83000

روغن سرخ کردنی بدون پالم اویلا (1350 گرم)
خشکبار و خواروبار

تومان102000

روغن مایع آفتابگردان اویلا (1350 گرم)
خشکبار و خواروبار

تومان94000

روغن سرخ کردنی بدون پالم اویلا (1800 گرم)
خشکبار و خواروبار

تومان135000

روغن سرخ کردنی زیرو ترانس غنچه (810 گرم)
خشکبار و خواروبار

تومان51500

Placeholder
روغن مایع آفتابگردان اویلا (1800گرم)
خشکبار و خواروبار

تومان128500

روغن مایع آفتابگردان اویلا (810 گرم)
خشکبار و خواروبار

تومان58500

روغن مایع مخلوط غنچه (810 گرم)
خشکبار و خواروبار

تومان51000

روغن مایع سرخ کردنی غنچه (1350 گرم)
خشکبار و خواروبار

تومان95000

Placeholder
روغن ارده راوک (660 سی سی)
خشکبار و خواروبار

تومان129000 تومان109000

روغن ارده کنجد کاخ (450سی سی)
خشکبار و خواروبار

تومان78000

روغن مایع رعنا (1350 گرم)
خشکبار و خواروبار

تومان107100

روغن مایع کلزا کانولا لادن (810 گرم)
خشکبار و خواروبار

تومان55000

روغن مایع ذرت لادن (1620گرم)
خشکبار و خواروبار

تومان133000