نمایش همه 11 نتایج
حلوا شکری پسته ای شیررضا (۳۷۲ گرم)
ارده و شیره و سمنو و حلوا

تومان44000 تومان32000

حلواارده راوک (۷۰۰ گرم)
ارده و شیره و سمنو و حلوا

تومان37200

ارده سمنو زرین (۲۵۰ گرم)
ارده و شیره و سمنو و حلوا

تومان15000 تومان12200

سمنو جو (۲۵۰ گرم)
ارده و شیره و سمنو و حلوا

تومان14000 تومان11500

شیره انگور سیباسان (۴۵۰ گرم)
ارده و شیره و سمنو و حلوا

تومان13500

شیره انگور سیباسان (۹۰۰ گرم)
ارده و شیره و سمنو و حلوا

تومان24800

شیره انگور شیررضا (۹۰۰ گرم)
ارده و شیره و سمنو و حلوا

تومان73000 تومان53200

شیره خرما سیباسان (۴۵۰ گرم)
ارده و شیره و سمنو و حلوا

تومان11000

شیره خرما سیباسان (۹۰۰ گرم)
ارده و شیره و سمنو و حلوا

تومان19000

شیره خرما شیررضا (۹۰۰ گرم)
ارده و شیره و سمنو و حلوا

تومان31000 تومان22500

شیره نبات زعفرانی راوک (۴۶۰گرم)
ارده و شیره و سمنو و حلوا

تومان12000

در حال اعتبار سنجی لطفا منتظر بمانید ...