نمایش 1–16 از 25 نتیجه
ارده ممتاز کاخ (350 گرم)
ارده و شیره و سمنو و حلوا

تومان32500

حلوا سنتی سلامت آرا (700 گرم)
ارده و شیره و سمنو و حلوا

تومان56800

شیره خرما کاخ (700 گرم)
ارده و شیره و سمنو و حلوا

تومان22300

حلوا شکری کاخ (400 گرم)
ارده و شیره و سمنو و حلوا

تومان32500

حلوا شکری شیررضا (400 گرم)
ارده و شیره و سمنو و حلوا

تومان55000 تومان43000

ارده دو آتیشه راوک (530گرم)
ارده و شیره و سمنو و حلوا

تومان57700

Placeholder
ارده سنتی سلامت آرا (370گرم)
ارده و شیره و سمنو و حلوا

تومان59000 تومان34500

ارده سنتی سلامت آرا (670گرم)
ارده و شیره و سمنو و حلوا

تومان101000 تومان62000

حلوا ارده با شیره خرما شیررضا (400گرم)
ارده و شیره و سمنو و حلوا

تومان62000 تومان48500

Placeholder
حلوا ارده شکری موسوی (300 گرم)
ارده و شیره و سمنو و حلوا

تومان59000 تومان47500

ارده شیررضا (350 گرم)
ارده و شیره و سمنو و حلوا

تومان55000 تومان43000

ارده شیررضا (700 گرم)
ارده و شیره و سمنو و حلوا

تومان105000 تومان82000

Placeholder
حلوا ارده کاخ (250 گرم)
ارده و شیره و سمنو و حلوا

تومان20300

حلواارده کاخ (400 گرم)
ارده و شیره و سمنو و حلوا

تومان32500

ارده سمنو زرین (250 گرم)
ارده و شیره و سمنو و حلوا

تومان23000 تومان18700

سمنو زرین (250 گرم)
ارده و شیره و سمنو و حلوا

تومان19000 تومان15500