نمایش همه 15 نتایج
ارده ممتاز کاخ (۳۵۰ گرم)
ارده و شیره و سمنو و حلوا

تومان32500

شیره خرما کاخ (۷۰۰ گرم)
ارده و شیره و سمنو و حلوا

تومان22300

حلوا شکری کاخ (۴۰۰ گرم)
ارده و شیره و سمنو و حلوا

تومان32500

حلوا شکری کاخ (۷۰۰ گرم)
ارده و شیره و سمنو و حلوا

تومان56800

حلواارده کاخ (۴۰۰ گرم)
ارده و شیره و سمنو و حلوا

تومان32500

حلواارده کاخ (۷۰۰ گرم)
ارده و شیره و سمنو و حلوا

تومان56800

ارده سمنو زرین (۲۵۰ گرم)
ارده و شیره و سمنو و حلوا

تومان23000 تومان18700

سمنو زرین (۲۵۰ گرم)
ارده و شیره و سمنو و حلوا

تومان19000 تومان15500

سمنو زرین (۵۰۰ گرم)
ارده و شیره و سمنو و حلوا

تومان36000 تومان29200

سمنو جو (۲۵۰ گرم)
ارده و شیره و سمنو و حلوا

تومان21000 تومان17000

شیره انگور سیباسان (۴۵۰ گرم)
ارده و شیره و سمنو و حلوا

تومان17500

شیره انگور سیباسان (۹۰۰ گرم)
ارده و شیره و سمنو و حلوا

تومان29300

شیره انگور شیررضا (۹۰۰ گرم)
ارده و شیره و سمنو و حلوا

تومان73000 تومان53200

شیره خرما سیباسان (۴۵۰ گرم)
ارده و شیره و سمنو و حلوا

تومان13200

شیره خرما سیباسان (۹۰۰ گرم)
ارده و شیره و سمنو و حلوا

تومان22200

در حال اعتبار سنجی لطفا منتظر بمانید ...