نمایش همه 3 نتایج
کالباس خشک خانواده 60٪ پارس گلبیز
پروتئین

تومان100650 تومان72500

سوسیس هات داگ (55درصد) گلبیز
پروتئین

تومان74300 تومان53500

مینی کوکتل 55% گلبیز
پروتئین

تومان98200 تومان70500