نمایش همه 7 نتایج
Placeholder
زیتون شور با هسته با طعم سرکه نمکی آیاتای (500گرم)
انواع شوری، ترشی، زیتون

تومان43000 تومان29800

Placeholder
زیتون شور با هسته مهراد (500گرم)
انواع شوری، ترشی، زیتون

تومان76300 تومان45000

Placeholder
زیتون شور بدون هسته مهراد (500گرم)
انواع شوری، ترشی، زیتون

تومان85900 تومان49800

Placeholder
زیتون شور معمولی با هسته سان گل (660گرم)
انواع شوری، ترشی، زیتون

تومان69000 تومان47500

زیتون شور با هسته سبزدشت (680 گرم)
انواع شوری، ترشی، زیتون

تومان91000 تومان59500

زیتون شور سبزدشت (2700 گرم)
انواع شوری، ترشی، زیتون

تومان462000 تومان232000

زیتون شور درشت با هسته تیمچه (680 گرم)
انواع ترشی

تومان73000 تومان57500