نمایش همه 16 نتایج
کنسرو سس ماکرونی با سویا قدس خراسان (350 گرم)
کنسرو حبوبات و سبزیجات

تومان13900

کنسرو نخودسبز قدس (350 گرم)
کنسرو حبوبات و سبزیجات

تومان13500

کنسرو تن ماهی و لوبیا چیتی محفل (230 گرم)
غذای اماده

تومان29750 تومان24500

کنسرو ذرت شیرین اویلا (380 گرم)
غذای اماده

تومان29900 تومان25000

Placeholder
کنسرو ذرت محفل (380 گرم)
غذای اماده

تومان32000 تومان22500

کنسرو لوبیا چیتی با قارچ محفل (380 گرم)
غذای اماده

تومان29500 تومان18000

کنسرو لوبیا چیتی با قارچ مهرام (400 گرم)
غذای اماده

تومان29000 تومان21500

کنسرو لوبیا چیتی در سس چیلی محفل (380 گرم)
غذای اماده

تومان23600 تومان15000

کنسرو نخود آبگوشتی اصالت (380گرم)
غذای اماده

تومان19900 تومان16000

Placeholder
لپه باقالا سبز پمینا (400 گرم)
خشکبار و خواروبار

تومان46500 تومان37000

Placeholder
لوبیا سبز پمینا (400 گرم)
خشکبار و خواروبار

تومان33500 تومان26800

مخلوط سبزیجات پمینا (400 گرم)
خشکبار و خواروبار

تومان36500 تومان29000

مخلوط سبزیجات نوبرسبز (400 گرم)
خشکبار و خواروبار

تومان31000 تومان25000

نخود فرنگی پمینا کاله ( 400 گرم)
حبوبات

تومان41500 تومان33000

نخود فرنگی نوبرسبز ( 400 گرم)
حبوبات

تومان36700 تومان29500